Probíhající projekty:

Centra vzdělávání

Modernizace praktické výuky

Studentský antikvariát

Škola je zapojena do projektu:

Proměna středních škol v centra celoživotního učení (UNIV2 KRAJE) - program "Výsadba a péče o dřeviny"

Ukončené realizované projekty:

Hospodaření s vodou při údržbě zeleně

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák - spotřebitel

Využití ICT ve výuce

Podpora procesů uznávání (UNIV3) - program "Průvodce přírodou"

Žáci žákům 2

Modernizace výuky odborných předmětů

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Žáci žákům

Geopark Beskyd

Valašské jehněčí

Výměna zkušeností v rostlinné a živočišné výrobě na stáži v Polsku

Chemický rozbor vody