Projekt: „Výměna zkušeností v rostlinné a živočišné výrobě, chovu koní a ekologických postupů na stáži v Polsku“

Vyhlašuje: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Realizace: SŠZePř, září 2010
Program: Leonardo da Vinci – Projekty mobility

Projektu v rámci Programu Leonardo da Vinci se zúčastní 8 studentů Střední zemědělské a přírodovědné školy Rožnov pod Radhoštěm, čtyřletého oboru agropodnikání, konkrétně půjde o studenty třetího a čtvrtého ročníku.
Výměnná stáž by měla proběhnout na farmách našeho partnera - Sdružení zemědělských škol v Polsku - Grzybnie v období září 2010, dobu trvání jsme zvolili na tři týdny.
Cílem projektu je zkvalitnění znalostí a obohacení novými zkušenostmi v oblasti rostlinné a živočišné produkce se zaměřením na chov koní a využití ekologických postupů a technologií, dále zlepšení komunikativnosti a mobilnosti účastníků projektu. Dodatečně se účastníci seznámí s kulturou, historií kraje a jeho tradicemi, což se může kladně projevit na jejich osobnostním rozvoji.
Věříme, že se pozitivní vliv projektu nezastaví u jednotlivců, ale cíleným šířením zasáhne i ostatní žáky, školu jako takovou a v konečném důsledku pomůže zkvalitnění celého zemědělského sektoru v kraji. Jsme přesvědčeni, že naši studenti nabyté zkušenosti uvedou do praxe po ukončení školy buď ve svých hospodářstvích nebo jim pomohou s šancí na kvalitní uplatnění na evropském trhu práce. Aplikace nových informací v praxi pak může pomoci zajištění udržitelného hospodářského rozvoje. Výstupem projektu bude i posílení větší sociální soudržnosti v rámci EU.

Prezentace projektu: polsko.pdf
Odborná stáž studentů v Polsku