Projekt: „Hospodaření s vodou při údržbě zeleně“

Vyhlašuje: Zlínský kraj
Realizace: od 1. 9. 2013
Ukončení: 31. 12. 2014
Financováno: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/05.0027

Předmětem projektu je odborné specializované vzdělávání (teoretické i praktické) v problematice hospodaření s vodou při údržbě zeleně a dalších činnostech, kde dochází k využívání vodních zdrojů nebo hydrologických ukazatelů. Hlavním cílem projektu je vývoj a pilotní ověření nového vzdělávacího programu (4 moduly) a následné zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v dané problematice, čímž se zkvalitní jejich pozice na trhu práce. Cílovou skupinou jsou pracovníci státní správy, údržby zeleně, zahradních a krajinářských úprav, sportovišť, ekologické výchovy, zemědělství aj.

Celá výuka bude probíhat s podporou informačních technologií, výstupy vzdělávání budou umísťovány na e-learningový portál dostupný z www.szesro.cz. .

Forma vzdělávání:
Jeden a půldenní semináře - teoretická výuka, laboratorní a terénní praktická cvičení, odborné exkurze. Bude zajištěno ubytování http://www.hotel-energetic.cz a stravování.

Místo konání:
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, odborná pracoviště.

Zakončení vzdělávacího programu:
Osvědčení o absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu.

Přihlášky a informace:
kontaktní osoby – Ing. Vilma Hladíková, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, info@szesro.cz nebo hladikova@szesro.cz, tel.: 571 654 390, 739 351 294,
Ing. Marek Bednařík, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, bednarik@szesro.cz, tel. 731 421 969.

Náplň modulů a závazná přihláška účasti v projektu
Lektorský tým
Souhrnná informace o realizaci projektu
Ukončení projektu - novinový článek