Projekt: Využití ICT ve výuce

Naše škola je zapojena do programu EU peníze středním školám, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Operační program: CZ.1.07 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název projektu: Využití ICT ve výuce
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Realizace projektu: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014

Informační leták projektu: zde.
Výukové materiály (DUMy) ke stažení zde.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zvýšení kvality vzdělávání především v oblastech, které se z dlouhodobého hlediska jeví jako problematické. Snahou je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků, aktivizovat jejich zájem o studium a zlepšit dostupnost studijních materiálů. Tohoto chceme dosáhnout zejména tvorbou digitálních výukových materiálů a výukou úžeji propojenou s ICT. Při využití moderních digitálních technologií pak aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, povedou ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

Z témat se chceme zaměřit zejména na témata z oblasti matematiky, českého a anglického jazyka, tj. předmětů, z nich většina našich žáků skládá maturitní zkoušku, s cílem zvýšit jejich úspěšnost u společné části maturitní zkoušky.

Cílem je také individuální a kvalitnější přístup pedagogických pracovníků, který zajistíme metodickým vzděláváním a proškolením pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

Výše uvedené cíle jdou pak ruku v ruce s lepším vybavením školy výpočetní technikou.

Ucelené ověřené sady materiálů - Šablona III/2 (Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT)
Anotace výukových materiálů
Anglický jazyk:

Biologie: Český jazyk: Chemie: IKT: Matematika:
Meteorologie a hydrologie