Projekt: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Naše škola je jedním z partnerů krajského projektu „Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji“, který vyhlásilo MŠMT a který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Operační program: CZ.1.07 – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Realizace projektu: Příjemce dotace - Zlínský kraj, Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - partner P10
Doba realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Koordinátor projektu za partnera P10: Ing. Bohuslava Pajurková; pajurkova@szesro.cz, tel.732 758 690

Cíl projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ.

Obsah projektu partnera P10:
V rámci projektu budou inovovány učebny biologie, učebna zpracování zemědělských produktů, zookoutek, školní zahrada, školní statek.

Inovované učebny budou sloužit pro výuku našich žáků v povinných předmětech, ale i pro výuku žáků základních škol, se kterými jsme navázali spolupráci:

 • ZŠ Dolní Bečva
 • ZŠ Sedmikráska Rožnov pod Radhoštěm
 • ZŠ Valašská Bystřice
 • ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou

 • Povinná výuka žáků ZŠ v našich učebnách pod hlavičkou „sdílení dílen“ začala již od září. Vyučujícími jsou naši učitelé.

  V rámci projektu nabízíme studentům naší školy i žákům základních škol navštěvovat kroužky:
 • Kvalita zemědělských surovin
 • Chemické analýzy životního prostředí
 • Kroužek zájmových zvířat
 • Rostliny pro potěšení
 • Včelařský kroužek


 • Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm vyučuje zemědělské a přírodovědné obory. Tendence současné společnosti způsobující dlouhodobý nezájem o studium přírodovědných oborů způsobuje nižší zájem o obory vyučované naší škole. Vytvořením dlouhodobé spolupráce se základními školami a motivací žáků ZŠ ke studiu přírodovědných předmětů vyučovaných na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm bude vytvořeno prostředí, v němž se žáci ZŠ budou snadněji rozhodovat o své profesní kariéře a bude v nich zároveň posílen zájem o studium přírodovědných oborů.

  Fotogalerie: zde

  Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku číslo VZ/2014/2/01
  s názvem "Sanace a revitalizace školní zahrady Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm "
  zde

  Evaluační zpráva zde