Projekt: „Modernizace výuky odborných předmětů“

Vyhlašuje: Zlínský kraj
Realizace: SŠZePř, 1. 11. 2010 – 30. 6. 2012
Financováno: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je vytvoření nového produktu ke zkvalitnění výuky ve formě široké škály učebních pomůcek v podobě sbírek a obrazových souborů, učebních textů a obrazových materiálů v digitální i tištěné podobě a databáze výukových materiálů pro 19 odborných předmětů. Pro většinu z nich totiž chybí na trhu učebnice nebo jsou zastaralé. Součástí budou i soubory pracovních listů a prezentací s možností aktivní účasti žáků a průběžné aktualizace.
Tyto nové výukové materiály budou navazovat na ŠVP a budou tak umožňovat jeho plynulé uplatnění v praxi.
Hlavní cílovou skupinou jsou studenti naší školy, další pak pedagogové. Realizací projektu chceme dosáhnout zvýšení kvality výuky odborných předmětů, jejich provázanosti a názornosti. Studenti pak mohou snadněji získat vyšší odborné kompetence v environmentální oblasti.


Přístup z mimoškolní sítě:
Vytvořené výukové materiály

Přístup ze školní sítě:
Vytvořené výukové materiály