Projekt: „Podpora procesů uznávání - projekt UNIV3“

Projekt UNIV 3 - Podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

1. Podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
2. Rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
3. Modernizovat proces akreditací.
4. Podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.
Více na www.univ.cz.

Program dalšího vzdělávání: „Průvodce přírodou - projekt UNIV3“

Projekt přispívá ke zkvalitnění rekvalifikací v ČR a zajišťuje transparentnost a objektivitu v procesu uznávání. Hlavním cílem je tvorba a pilotní ověřování vzdělávacího programu, který bude součástí efektivního systému dalšího odborného vzdělávání. Účastníci pilotáže mohou projít praktickou a teoretickou výukou a po závěrečné zkoušce získat osvědčení o profesní kvalifikaci.

Profesní kvalifikace Průvodce přírodou poskytuje průvodcovskou činnost a interpretaci přírody v chráněných územích všech typů, zejména v národních parcích a CHKO. Informace poskytuje buď ve vzdělávacích zařízeních, anebo provádí přímo v terénu.

Projekt je realizován ve 4 vzdělávacích modulech s částí teoretickou a praktickou:

Místo konání vzdělávacího programu: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, terén – CHKO Beskydy.

Kontakní osoby:
Mgr. Martin Šulgan, tel. 773 99 55 70, sulgan@szesro.cz
Ing. Jolana Juřicová, tel. 776 25 22 28, juricova@szesro.cz