Projekt: „ŽÁCI ŽÁKŮM“

Vyhlašuje: Zlínský kraj
Realizace: SŠZePř, září 2009 – červen 2010
Financováno: Podprogram pro rozvoj EVVO, PF03-09

Nosnou myšlenkou projektu je vzdělávání žáků základních škol v okrese Vsetín. Spočívá v prezentaci zvolených témat vybranými studenty naší školy pod dohledem odborných učitelů a přiblížení zajímavých témat žákům ZŠ.

Žáci žákům.pdf