Projekt: „Proměna středních škol v centra celoživotního učení (UNIV2 KRAJE)“

Vyhlašuje: MŠMT
Realizace: srpen 2009 až 2013
Financováno: z ESF a státního rozpočtu

Hlavním cílem projektu je vytvořit ze zapojených středních (především odborných) škol instituce realizující evropský koncept celoživotního učení. To předpokládá, že se střední školy mnohem výrazněji zapojí do poskytování dalšího vzdělávání, naučí se nejen připravovat programy dalšího vzdělávání, ale jejich pedagogičtí pracovníci prohloubí své profesní kompetence v oblasti andragogiky a lektorských dovedností. Školy by se v oblasti vzdělávání dospělých měly stát vyhledávaným partnerem zaměstnavatelů či úřadu práce.

PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Výsadba a péče o dřeviny

Vzdělávací program v rozsahu 100 hodin určený pro pracovníky zabývající se výsadbou a údržbou zeleně a zájemce, kteří si chtějí rozšířit znalosti z dané oblasti. Pro účastníky je program zdarma (hrazeno z ESF a státního rozpočtu ČR)
Termín vzdělávacího kurzu: od 21.5.2011 do 24.9.2011 (pátky odpoledne a soboty dopoledne kromě hlavních prázdnin)
Místo konání: SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm