Projekt: „Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák - spotřebitel“

Vyhlašuje: Zlínský kraj
Realizace: zahájení leden 2013
Financováno: Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/04.0021

Předkládaný projekt realizuje Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s odborníky na současný trend podpory regionálních trhů zemědělských produktů a potravin vytvářených místními farmáři. Předmětem projektu je profesní a specializované vzdělávání v oblasti zemědělství, zpracování produktů a jejich distribuce přímo ke spotřebitelům. Projekt byl podpořen v rámci čtvrté výzvy grantových projektů Zlínského kraje - OPVK – Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Toto vzdělávání je plně hrazeno ze zdrojů Evropského sociálního fondu a z rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem je tvorba a pilotní ověřování vzdělávacího programu, který bude součástí efektivního systému dalšího odborného vzdělávání v oblasti zemědělství. Je určen především zemědělcům, lektorům dalšího vzdělávání a konzultantům vzdělávacích institucí. Ale také těm, kteří se chtějí sami zapojit do vytváření komunit sdružujících sedláky a spotřebitele. Dalším cílem projektu je vytvoření vzdělávacího e-learningového portálu, kterým se vytvoří moderní informační a komunikační prostředí, které umožní zkrácení cesty mezi producentem a odběratelem.

Projekt bude realizován ve 4 vzdělávacích modulech s částí teoretickou a praktickou:

Lektory odborných modulů jsou pedagogové zemědělských univerzit a středních škol a odborníci zabývající se problematikou rostlinné výroby, poradenstvím a ekologickým zemědělstvím.

Současně s prezenčním vzděláváním bude vytvořen a pravidelně aktualizován e-learningový portál, kde bude probíhat e-learningová forma vzdělávání.

Forma vzdělávání:

Místo konání vzdělávacího programu: Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, zemědělské podniky.

Zakončení vzdělávacího programu: Osvědčení o absolvování pilotního ověření vzdělávacího programu.

Přihlášky a informace:
Ing. Vilma Hladíková, SŚZePř Rožnov pod Radhoštěm, info@szesro.cz nebo hladikova@szesro.cz, tel.: 571 654 390, 739 351 294.
Ing. Alena Malíková, PRO-BIO RC Moravská Brána, probio.moravskabrana@seznam.cz, tel.“ 604 905 611

Podrobné pokyny k organizaci kurzu, harmonogram výuky, obdrží účastníci před zahájením teoretického vzdělávání, které je plánováno na leden 2013.

Závazná přihláška účasti v projektu
Harmonogram výuky
Odborné moduly a lektoři