Studijní obory

AGROPODNIKÁNÍ Chov koní a zvířat
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍGeoinformační systémy

Učební obor

ZEMĚDĚLEC - farmář