Zemědělec - farmář

Kód oboru:
41-51-H/01

Orientace:
orientace na chov zvířat, zpracování zemědělských produktů a mechanizaci podle zájmu uchazečů

Forma studia:
3-leté denní střední vzdělání pro chlapce a dívky ukončené výučním listem.

Učební obor je od šk. roku 2013/2014 zařazen do programu "Podpora řemesel ve Zlínském kraji", tj. mezi učební obory finančně podporované prostřednictvím stipendií.
Bližší informace zde a na informačním a vzdělávacím portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz.

Učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa:
Absolvent využívá poznatků o půdě, hnojivech a ochranných prostředcích a provádí základní pracovní operace související s touto problematikou, vykonává pracovní činnosti při chovu zvířat - ošetřování, odchov, chov, přípravu krmiva, dojení a krmení jednotlivých druhů zvířat, skladuje, ošetřuje a uchovává živočišné produkty, pečuje o stroje a zařízení při pěstování rostlin a v chovu zvířat, zvládá jejich běžnou obsluhu a údržbu, prakticky používá a obsluhuje mechanizační prostředky a potřebná technická zařízení, zajišťuje jejich běžnou údržbu a opravy, aktivně uplatňuje zemědělské produkty na trhu, během studia získá řidičského oprávnění skupiny T, B a případně C, děvčata budou směřována více k chovu zvířat a chlapci více k mechanizaci

Uplatnění:
Absolvent uvedeného oboru vzdělání se uplatní ve výrobních provozech zemědělské prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti a ve službách pro zemědělství: - jako pracovník zemědělského podniku při pěstování rostlin, v dopravě a mechanizačních službách, ošetřovatel zvířat a živočišné výrobě, a krajinotvorbě, samostatně hospodařící
- jako pracovník zemědělského podniku při pěstování rostlin, v dopravě a mechanizačních službách
- jako ošetřovatel zvířat a živočišné výrobě, a krajinotvorbě
- jako samostatně hospodařící zemědělec
- jako pracovník provozních úseků zpracovatelského průmyslu
- jako pracovník údržby a ošetřování zeleně, údržby krajiny a rozvoje regionu v rámci EU při zajištění odborných mechanizačních prací pro zemědělce
- jako pracovník opravárenských dílen zemědělské techniky
- jako odborný pracovník agroslužeb.
Absolvent se může ucházet o přijetí do vybraných nástavbových oborů vzdělání.

Hlavní předměty:
Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekonomika, Stroje a zařízení, Odborný výcvik.

Přijímací řízení:
Žáci budou přijati podle prospěchu ze základní školy.

Ubytování:
Studenti jsou ubytování v moderním, estetickém prostředí na 2 - 3 lůžkových pokojích s vhodným prostředím ke studiu. K dispozici je velký tělocvičný sál, 3 kuchyňky, kulturní místnost s televizí, knihovna, tělocvična, kulečník, posilovna, sporotvní areál, počítače s připojením na internet, možnost používání počítačů i na pokojích.

Stravování:
Pro studenty je zajištěno celodenní stravování s možností výběru jídel na oběd. V současné době je cenová relace ubytování 1000,- Kč, celodenní strava 83,- Kč.

Informace:
Podá ředitel a výchovný poradce
tel.: 571 654 390, 571 654 391
fax: 571 654 392
E-mail : info@szesro.cz
Přihlášky ke studiu podávejte na předepsaných tiskopisech v termínu.