Agropodnikání

Kód oboru:
41-41-M/01 do přihlášky je nutné uvést i zaměření.

Zaměření:
Chov koní a zvířat: Chov koní, Jezdectví (od šk. roku 2013/2014 nabízíme kromě klasického i westernové jezdectví), Veterinářství, Chov ovcí a koz, Chov drobných zvířat, Chov zájmových zvířat, Kynologie, Ekologické zemědělství

Forma studia:
4-leté denní středoškolské studium pro chlapce a dívky poskytující úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou podle platných předpisů.

Učební plán oboru naleznete zde.

Profil absolventa:
Absolvent získá odborné znalosti v oblasti pěstování rostlin a chovu zvířat, chovu koní, využívání mechanizačních prostředků a technologických zařízeních, zpracování zemědělských produktů a surovin, ekonomiky, účetnictví a podle zaměření z dalších oblastí.
V daných oblastech dovede pracovat s informacemi a při jejich zpracování používat výpočetní techniky.
Během studia získají řidičský průkaz skupiny T a B.

Uplatnění:
Možnost uplatnění ve výrobních provozech prvovýroby, v samostatné podnikatelské činnosti, ve službách pro zemědělství, ve zpracovatelském průmyslu, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních organizacích jako obchodní zástupci při nákupu a prodeji, ve šlechtitelských a semenářských podnicích, v podnicích zpracovávajících. zemědělskou produkci, v pojišťovnictví, v ekonomických útvarech podniků, v útvarech státní správy a samosprávy, ve službách spočívajících v obnově venkova a údržbu krajiny, v agroturistice, v podnicích ekologického zemědělství, v chovech koní.
Možnost dalšího studia na VŠ a VOŠ.

Náplň studia:
Velký rozsah ekonomiky a účetnictví - minimálně 350 hodin během celého studia.

Hlavní předměty:
Biologie a ekologie, Pěstování rostlin, Chov zvířat, Ekonomika a podnikání, Základy mechanizace, Informační a komunikační technologie, Ochrana rostlin, Veterinářství, Ekologické zemědělství, Účetnictví, Praxe, další předměty podle zaměření.

Přijímací řízení:
Bude brán zřetel zejména na celkový průměr ze 2 posledních hodnotících období a průměrný prospěch z profilujících předmětů na ZŠ. Součástí přijímacího řízení budou také Scio testy ze základního učiva, společné pro všechny střední školy Zlínského kraje. Rozhodující pro přijetí bude hlavně prospěch ze základní školy.

Ubytování:
Studenti jsou ubytování v moderním, estetickém prostředí na 2 - 3 lůžkových pokojích s vhodným prostředím ke studiu. K dispozici je velký tělocvičný sál, 3 kuchyňky, kulturní místnost s televizí, knihovna, tělocvična, kulečník, posilovna, sporotvní areál, počítače s připojením na internet, možnost používání počítačů i na pokojích.

Stravování:
Pro studenty je zajištěno celodenní stravování s možností výběru jídel na oběd. V současné době je cenová relace ubytování 1000,- Kč, celodenní strava 83,- Kč.

Informace:
Podá ředitel nebo výchovný poradce tel. 571 654 390, 571 654 391
Přihlášky ke studiu podávejte na předepsaných tiskopisech v termínu.