Praxe a odborný výcvik - studijní obory

AGROPODNIKÁNÍ
EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Praxe a odborný výcvik - učební obor

ZEMĚDĚLEC - farmář