Praxe a odborný výcvik

Studijní obor Agropodnikání

Pokyny k odborné individuální praxi
Metodický list k odborné individuální praxi