Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Zahájení kurzu: 15.10. 2010 v 8.00 hodin
Ukončení kurzu: duben 2011
Rozsah hodin 300 hodin.
Cena kurzu – 10 000 – 12 000 Kč /podle počtu přihlášených/.


Konzultace se budou konat pravidelně vždy v pátek (8 hodin), případně po dohodě jiný den.
Kurz bude ukončen testem a obhajobou vypracovaného projektu.
Kurz je pro zájemce o zemědělské vzdělání hlavně z řad mladých zemědělců (podmínka pro získání dotací).
Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/2002-1000 ze dne 31. 1. 2002 o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství.


Případní zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 15. 10. 2010.
Předběžně do 30. 9. 2010 .

Kontakt pro zájemce:
Tel.č. – 571 654 390, 571 654 391
E-mail: info@szesro.cz