Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 26, odst. 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem "Nákup zemědělské techniky"

V rámci realizace projektu reg. č. CZ.1.12/2.2.00/40.01917 vyhlašuje Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Nákup zemědělské techniky".
Výzva k podání nabídky - Informační list.doc
Krycí list nabídky.doc
Formulář - Referenční zakázky.doc
Rekapitulace nabídkové ceny.xlsx
SVAZEK 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.doc
SVAZEK 2 - Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele.doc
SVAZEK 3 - Obchodní podmínky.docx
SVAZEK 4 - Technická specifikace.doc
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů.doc
Vzor čestného prohlášení dodavatele o splnění požadavků podle § 68 odstavec 3 zákona.doc

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku číslo VZ/2014/2/01
s názvem "Sanace a revitalizace školní zahrady Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm "


V rámci realizace projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 vyhlašuje Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku číslo VZ/2014/2/01 s názvem "Sanace a revitalizace školní zahrady Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm".
VZ_Vyzva_k_podani_nabidky_-_revitalizace_skolni_zahrady.pdf
VZ_Vyzva_k_podani_nabidky_-_revitalizace_skolni_zahrady.docx
Vyzva_-_revitalizace_skolni_zahrady.docx
specifikace_Pruvodni_zprava.docx
specifikace_Technicka_zprava.docx
Soupis_praci.xls
VZ_priloha_c_2_Navrh_smlouvy_(revitalizace_zahrady).docx
VZ_priloha_c_3_kryci_list_nabidky_-_revitalizace_skolni_zahrady.docx
VZ_priloha_c.5_Vzor_cestneho_prohlaseni_o_splneni_zakladnich_kvalifikacnich_predpokladu_-_revitalizace_skolni_zahrady.docx
VZ_priloha_c_6_Formular_pro_uvedeni_podilu_subdodavatelu_-_revitalizace_skolni_zahrady.docx