Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm otevírá
na podzim 2015 Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Kurz bude zahájen 16. 10. 2015 v 8.00 hodin a bude ukončen v dubnu 2016.
Rozsah kurzu: 300 hodin (z toho 160 hodin prezenčně ve škole, 110 hodin individuální praxe,
30 hodin zpracování projektu)
Cena kurzu: 12 000 Kč
Přednášky se budou konat pravidelně vždy v pátek v rozsahu osmi vyučovacích hodin (8:00-15:30).
Kurz bude ukončen testem a obhajobou závěrečného projektu.

Po úspěšném zvládnutí zkoušky obdrží účastník osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Tímto účastník splňuje minimální zemědělskou kvalifikaci při zahájení činnosti mladých zemědělců (PRV 2014-2020).
Vzdělávací program schválilo Ministerstvo zemědělství, č. j. 37061/2008-18010 ze dne 23. 10. 2008.

V případě potřeby škola nabízí za poplatek stravování a ubytování.

Kontakt pro zájemce:
Ing. Petr Černošek
Tel.č.: 603 848 155
E-mail: cernosek@szesro.cz

Rámcový učební plán zemědělského kurzu.doc