Přijímací zkoušky NANEČISTO

Naše škola nabízí pro studenty 9. tříd SCIO testy NANEČISTO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů k prověření znalostí na chystané příjímací řízení, které proběhne touto formou. Testy jsou zdarma.

Termín konání: pátek 4.3.2011 od 9:00 do 13:00
Prezence zájemců se bude konat v 8:30

Zájemci se mohou přihlásit do 3.3.2011 do 10:00 hod. na email: info@szesro.cz nebo telefonicky na číslo: 571 654 390.

Do přihlášky je nutné uvést i datum narození a základní školu, kterou žák navštěvuje.