Přijímací řízení pro uchazeče
o studium v 1. ročníku ve školním roce 2015/2016

Ředitel Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje
druhé kolo přijímacího řízení, které se uskuteční dne 14.5.2015.
Přihlášky je možné podat do 7.5.2015 na střední školu. Bližší informace zde.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016
Studijní obory: Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí zde.