Rámcový učební plán
         Agropodnikání   Agropodnikání
     chov koní   péče o krajinu
                     
  Ročník 1 2 3 4   1 2 3 4
                     
Povinné předměty                  
1.  Všeobecně vzdělávací                  
  Český jazyk a literatura 3 3 3 3   3 3 3 3
  Cizí jazyk               3 3 3 3   3 3 3 3
  Občanská nauka 2 1       2 1    
  Dějepis 2         2      
  Zeměpis 2         2      
  Matematika 3 3 2     3 3 2  
  Fyzika 2         2      
  Tělesná výchova 2 2 2 2   2 2 2 2
                     
2. Odborné                  
  Biologie a ekologie 3 2,5       3 2,5    
  Chemie 3 2       3 2    
  Základy mechanizace 2 3       2 3    
  Práce s počítačem 2 2 2     2 2 2  
  Pěstování rostlin   2,5 3 4     2,5 3 4
  Chov zvířat   2,5 3 4     2,5 3 4
  Ekonomika a podnikání   2 3 3     2 3 3
  Motorová vozidla    2 1,5       2 1,5  
  Praxe 3 1,5       3 1,5    
                     
                     
                     
3. Volitelné                  
  Krajina a živ. prostředí               2  
  Účetnictví     2 3       2 3
  Trávnikářství                 2
  Jezdectví  N        2N 2N 2N            
  Chov koní     2 2          
  Ochrana rostlin     2         2  
  Veterinářství       2          
  Agroturistika     2            
  Seminář        2         2
  Lesnictví               2  
  Psaní na počítači 1         1        
  Zahradní mechanizace                 2
  Okrasné zahradnictví               2  
  Kynologie             2N    
  Ekologické zemědělství       2         2
  Zpracování zem. výrobků     2            
Uvedená čísla znamenají týdenní počet hodin daného předmětu v jednotlivých ročnících
N nepovinný předmět