Nadační fond
SŠ zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

Účelem nadačního fondu naší školy je rozvoj vzdělávání, tělovýchovy, ochrana životního prostředí a rozvoj duchovních hodnot.
Finanční prostředky jsou využity na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu, podporu vzdělávání, sportovních a kulturních akcí školy.
V minulosti byly například hrazeny doprava na odborné exkurze, členské příspěvky v odborných organizacích nebo meziškolní sportovní soutěž Interliga.

Číslo účtu, na který můžete posílat finanční příspěvek, je 1763875379/ 0800.
Takto darovanou částku lze na základě našeho potvrzení odečíst od základu daně.


Za příspěvek děkujeme.

Ing. Jolana Juřicová,
správní rada nadačního fondu.