Maturitní zkoušky

Doporučeným zdrojem aktuálních informací o státní maturitě je web www.novamaturita.cz.

Tyto stránky obsahují mimo jiné informace o modelu maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016 a maturitní kalendář 2016, který se doporučuje prostudovat všem studentům čtvrtého ročníku.


Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Seznam četby pro ústní část státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.