Historie školy

1897
16.2. se Zemský sněm usnesl zřídit Hospodářskou školu pro celé Valašsko se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm
3.11. byla tato škola slavnostně otevřena

1914
zřízení školního statku

1919
zřízení zemské hospodářsko - lukařské školy, zřízení zemské hospodyňské školy

1920
19.6. při škole založena výzkumná pícninářská a travinářská stanice

1951
zřízení zemědělské technické školy (při škole školní statek o výměře 40 ha - správce p. Miloš Kulišťák), ukončení činnosti hospodyňské školy

1960
změněn název na "Střední zemědělskou technickou školu" se školním statkem Hradisko o výměře 185 ha

1991
obnovena tradice hospodyňské školy a vybudování areálu pro čtyřletou rodinnou školu, střední zemědělská škola se stává samostatným právním subjektem

1992
dobudován domov mládeže při SZeŠ a RŠ

1999
1.2. součástí školy se stalo školní hospodářství
1.9. změna názvu školy na Střední zemědělská škola, ukončení činnosti rodinné školy

2007
1.1.změna názvu školy na Střední škola zemědělská a přírodovědná