Dne 20. září 2014 se studenti a zástupci naší školy zúčastnili
dne otevřených dveří ekologické farmy AgroFyto v Horní Lidči.