Aktiv zemědělského vzdělávání Zlínského kraje

Dne 26. září 2013 se uskutečnil aktiv zemědělského vzdělávání Zlínského kraje pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.


Motorem naší školy jsou zemědělci

To bylo hlavní motto aktivu zemědělského vzdělávání Zlínského kraje, který se uskutečnil na Střední škole zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm dne 26. září 2013 pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka.

Tohoto aktivu se zúčastnili zastupitelé Zlínského kraje i města, zástupci farmářů a zemědělských podniků, zájemci a odborníci dalších škol zabývající se zemědělskou problematikou.

Ředitel školy, Ing. Jaroslav Krčmář, ve svém vystoupení stručně přiblížil dlouhodobou koncepci školy a mimo jiné zdůraznil, že: „Motorem naší aktivity jsou zemědělci a jejich požadavky na naše absolventy, kterých začíná být nedostatek. Z tohoto důvodu jsme otevřeli v letošním roce nový učňovský obor ZEMĚDĚLEC-farmář, jehož prioritním úkolem bude připravovat tolik žádané mladé zemědělské odborníky.“

Během aktivu si postupně brali slovo pozvaní hosté, z nichž můžeme uvést například Ing. Ivana Mařáka – náměstka hejtmana Zlínského kraje pro životní prostředí. Jeho příspěvek se týkal spojení zemědělství a šetrného přístupu k přírodě. Dále vystoupili PaedDr. Petr Navrátil – člen Rady Zlínského kraje zodpovědný za úsek školství, který hovořil o současnosti, vývoji a perspektivách školství Zlínského kraje, Ing. Jindřich Šnejdrla – víceprezident Agrární komory ČR, který zdůraznil význam zemědělství ČR a důležitost společné zemědělské politiky EU a Mgr. Milena Kovaříková – předsedkyně výboru zastupitelstva ZK pro územní plánování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova, která hovořila o důležitosti podpory a propagace výroby regionálních potravin ve ZK.

Další zajímavý příspěvek aktivu přednesla paní Barbara Kilián z družební zemědělské školy v Hollabrunnu. Seznámila zúčastněné se stavem zemědělského školství u našich jižních sousedů a zdůraznila, jak důležitá je podpora zemědělsko-školské komise v jejich kraji, která jim pomáhá řešit veškerou problematiku. Počet studentů zajímajících se o zemědělství na jejich škole od roku 2001 neustále vzrůstá.

Aktiv byl uzavřen gratulací panu Gargulákovi – starostovi obce Prlov za vítězství v soutěži vesnice roku 2013 v České republice, prohlídkou školního statku a Ranče na Bučiskách, který je jedním z pracovišť školy.

Společné jednání vyústilo do těchto stanovisek:
- Rozšířit spolupráci zemědělských škol Zlínského kraje pro zabezpečení požadavků zemědělců v kraji.
- Rozšířit spolupráci se zástupci Zlínského kraje pro zlepšení podmínek zemědělského vzdělávání v kraji.
- Propagovat regionální zemědělsko-potravinářskou produkci v kraji.
Akce byla podnětná pro všechny zúčastněné a jednoznačně z ní vyplynul požadavek na podporu a rozvoj zemědělské školy v Rožnově pod Radhoštěm, neboť naše zemědělství i do budoucna bude potřebovat nové mladé lidi s odbornou kvalifikací.


Celý článek: zde


Fotogalerie: zde